KURS PIERWSZEJ POMOCY IFACC
MIĘDZYNARODOWY

FIRST AID RESPONDER PRIMARY CARE AND SECONDARY CARE WITH AED INFANT/CHILD/ADULT

RATOWNIK PIERWSZEJ POMOCY

KURS CZYNNOŚCI RATOWNICZYCH W SYTUACJACH ZAGROŻENIA ŻYCIA WOBEC OSÓB DOROSŁYCH, DZIECI I NIEMOWLĄT, DODATKOWA PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA ORAZ UŻYWANIE AED

TERMIN:

CENA:

Płatność za kurs musi być dokonana najpóźniej do 24h przed rozpoczęciem kursu aby otrzymali Państwo materiały do etapu 1: blok samokształcenia.

ZAPISY NA KURS:
https://docs.google.com/forms/d/1frrANog4Awtdf4WeW2kiZrCjPqTb_Ss18BtWelhNHL4/viewform

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.
Wartością podjętej edukacji jest nabycie umiejętności ratowniczych i zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie, domu i pracy oraz uzyskanie kwalifikacji ratownika pierwszej pomocy.


Realizacja zajęć kursu podzielona jest na dwa etapy:

• Blok samokształcenia,
• Blok zajęć stacjonarnych.

Stosujemy najbardziej skuteczną metodę nauczania „STEP BY STEP”. Jest to najlepsza metoda do nauczania tzw. Umiejętności motorycznych. Oznacza to, że instruktor prowadzący ćwiczenia, nie przechodzi do nauczania elementu kolejnego, jeśli nie jest przekonany, że element nauczany w danym momencie nie został przez słuchacza opanowany w sposób gwarantujący jego prawidłowe wykonanie przez uczestnika. Wszystkie ćwiczenia, które wykonuje słuchacz są nauczane indywidualnie w relacji 1 ćwiczący – 1 instruktor. Instruktor udziela także wskazówek oraz instruuje słuchaczy. Zanim uczestnicy kursu rozpoczną ćwiczenia, instruktor prezentuje daną umiejętność oraz opisuje wykonane czynności, aby słuchacze mogli lepiej przyswoić daną umiejętność. W czasie zajęć stosuje się także zasadę zmieniających się ról w grupie kursantów, aby wszyscy uczestnicy kursu byli zaangażowani podczas zajęć.
Przed kursem, każdy uczestnik otrzymuje poradnik (pdf), w którym przedstawiono wszystkie treści kształcenia wraz z pełnymi prezentacjami poszczególnych umiejętności ratowniczych oraz ponad 200 zdjęć dydaktycznych.
ELEMENT EDUKACYJNY KURSU:
 1 UŻYWANIE STANDARDOWYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI
2 RKO – OSOBA DOROSŁA
3 RKO – DZIECKO
4 RKO – NIEMOWLĘ
5 UŻYWANIE AED – AUTOMATYCZNY DEFIBRYLATOR
6 PRZEŁOŻENIE
7 POZYCJA BOCZNA
8 TAMOWANIE KRWOTOKÓW
9 POSTĘPOWANIE PRZY ZADŁAWIENIACH – OSOBA DOROSŁA
10 POSTĘPOWANIE PRZY ZADŁAWIENIACH – DZIECKO
11 POSTĘPOWANIE PRZY ZADŁAWIENIACH – NIEMOWLĘ
12 PODSTAWOWA OCENA URAZOWA (OCENA OBRAŻEŃ)
13 OPATRYWANIE ZRANIEŃ
14 USZTYWNIANIE ZŁAMAŃ I ZWICHNIĘĆ – KOŃCZYNA GÓRNA
15 USZTYWNIANIE ZŁAMAŃ I ZWICHNIĘĆ – KOŃCZYNA DOLNA
16 PODSTAWOWA OCENA NAGŁEGO ZACHOROWANIA
Uczestnik kursu kończy egzamin teoretyczny z wynikiem pozytywnym jeśli uzyska minimum 70% trafnych odpowiedzi z testu końcowego.
CERFYTIKAT
Absolwent kursu otrzymuje:
1. Certyfikat w formie ozdobnego dyplomu, który jest wydany w j. angielskim i j. polskim (format A4),
2. Certyfikat w formie karty plastikowej, który jest wydawany wyłącznie w j. angielskim.