Co to jest za kurs?
Jedyny kurs dający Ci najwyższe uprawnienia z zakresu pierwszej pomocy bez kończenia studiów o profilu medycznym. Po skończeniu kursu dostajesz tytuł „Ratownika” systemu ujętym w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8.09.2006r. (rozd. 2, art. 13) ważnym na 3 lata. Kurs jest dedykowany dla członków firm, organizacji, fundacji, służb KSRG.

Co ci daje kurs?
– podnosi kwalifikacje pracowników,
– daje dodatkowe punkty przy rekrutacji do policji, straży,
– obowiązkowe szkolenie dla osób w systemie KSRG (np. WOPR, GOPR, OSP, PSP).

Zakres kursu:
Kurs realizuje 66h programowych zapisanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Miejsce: Częstochowa

Termin: niedługo zostanie ustalony

Cena: 650 zł (recertyfikacja – 250zł *)

Wymagania:
a) skierowanie KSRG (niekoniecznie)
b) ukończone 18 lat
c) wypełnienie formularzu zgłoszeniowego 
* recertyfikacja możliwa do zrobienia max. 2 dni przed terminowym wygaśnięciem uprawnień. Aby przystąpić do recertyfikacji musisz mieć zachowaną ciągłość terminów