Kursy

W naszej ofercie znajdziesz wiele kursów z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownictwa wodnego czy też technicznych.

Kursy są dedykowane dla:
– uczniów, studentów,
– nauczycieli
– służby bhp
– Jednostek Wspierających System PRM oraz KSRG
– urzędników, 
– pracowników i pracodawców,

KURS KWALIFIKOWANEJ ERWSZEJ POMOCY

OPIS:
Jest to 66 godzinny kurs który jest prowadzony wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jest to szkolenie na 

 

DLA KOGO:

Jednostki Wspierające System Państwowego Ratownictwa Medycznego, Jednostki KSRG, OSP/PSP, Straż Graniczna, Policja, Wojsko, WOPR, GOPR, Urzędnicy, Studenci, 

PROGRAM:

Podczas kursu uczestnik zdobywa wiedzę z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. P

EGZAMIN:

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym (test jednokrotnego wyboru z ogólnodostępnych pytań) oraz praktycznym (symulacja) – po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnik otrzymuję zaświadczenie o ukończeniu kursu z tytułem „ratownika”. Zaświadczenie z tytułem ratownika jest ważne przez okres 3 lat. 

UWAGA!:
W związku ze zmianami recertyfikacji, pamiętaj aby zachować ustawowy czas – 3 miesięcy przed wygaśnięciem zaświadczenia ( od 31mc czyli 2 lata 7 miesięcy – od tego czasu można przystąpić do recertyfikacji)

TERMINY:

Szkolenia prowadzimy w trybie tygodniowym lub weekendowym – w zależności od grupy oraz zleceniodawcy.

ZAPISY:

W celu zapisania się na kurs należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy a następnie wpłacić zaliczkę w celu potwierdzenia chęci uczestnictwa

 Numer Konta: 81 1090 25900000 0001 3150 4543

 W tytule przelewu: Wpłata za kurs kpp „data kursu”, „imię i nazwisko uczestnika”.

KURS OBSŁUGI BUTLI Z TLENEM

Przeznaczony jest dla osób które na co dzień pracują w instytucjach, firmach, stowarzyszeniach, fundacjach, zakładach pracy w których znajduję się tlen medyczny. W związku ze stosowaniem O2 przez ratowników systemu, pracowników służby zdrowia kurs jest jesteśmy w stanie sami zebrać wystarczającą pulę pieniędzy na zakup sprzętu. Stąd też uprzejmie zwracamy się do Państwa z prośba o dobrowolną darowiznę. Każda złotówka dołożona to krok do przodu w polepszeniu naszych usług i świadczeń – to kolejny krok do lepszego działania.

PROGRAM:

Program kursu obejmuję zajęcia praktyczne i teoretyczne uwzględniają tematykę:
1. Podstawy prawne, 
2. Budowa i oznaczenie butli,
3. Budowa osprzętu butli, 
4. BHP z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pracującymi pod ciśnieniem,
5. Eksploatacja butli tlenowych,
6. Wytyczne zabezpieczeń przeciwpożarowych,
7. Ćwiczenia praktyczne.

EGZAMIN:

Po zdaniu egzaminu końcowego, kursanci otrzymują:
a) zaświadczenei zgodne z wzorem ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Zaświadczenia wystawiane są wg. autorskiej formy graficznej opracowane przez TON „INTER-WIEDZA”,
b) uprawnienia Kwalifikacyjne Urzędu Regulacji Energetyki serii „E” w zakresie urządzęń i instalacji z gazami technicznymi i medycznymi okrełśonymi w ramach grupy – 3. (dodatkowo płatby egzamin).

Uprawnienia a) są wydawane bezterminowo natomiast uprawnienia b) na okres 5 lat z możliwością ich przedłużenia na kolejne lata. Uprawnienia są ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

CENA:

Uzależniona indywidualnie od ilości kursantów.