O nas

        Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie „RESCUE TEAM” zostało zarejestrowane 11 marca 2013 roku, otrzymując osobowość prawną, poprzez wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jego powstanie było efektem pracy grupy młodych ludzi bardzo zaangażowanych w ratownictwo, pomoc humanitarną oraz edukację z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i ratownictwa medycznego.

Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie „RESCUE TEAM” jest z wpisem do KRS co pozwala nam w pełni i jeszcze lepiej wypełniać założenia statutowe a także działać na większą skalę.

        Za cel podstawowy Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie „RESCUE TEAM” postawiło sobie wspieranie cywilnych działań ratowniczych, poszukiwawczych oraz rozpropagowanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej jak również ratownictwa medycznego. W tym celu organizujemy różnego rodzaju szkolenia.  Adresowane są zarówno do osób prywatnych, przedsiębiorstw i instytucji jak i zorganizowanych grup.

Program szkolenia jest każdorazowo konsultowany i dobierany w zależności od odbiorców kursu.

Szkolenia opracowywane są przez specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej co pozwala dostosować poruszane tematy do charakterystyki miejsca pracy oraz możliwych zagrożeń.

        Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie „RESCUE TEAM” zabezpiecza medycznie różnego rodzaju imprezy masowe, koncerty, festyny, imprezy sportowe oraz spotkania religijne na terenie Częstochowy i  województwa Śląskiego.

Jesteśmy również inicjatorem bądź pomagamy w organizacji wielu interesujących przedsięwzięć. Wspólnie z innymi organizacjami organizowaliśmy koncerty, konkursy, festyny, zawody oraz liczne akcje charytatywne.

Każde ze wspomnianych przedsięwzięć poza wymierną korzyścią dla społeczeństwa niosło ze sobą również wiele radości i zabawy.

        Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie „RESCUE TEAM” organizuje również pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego.

Pokazy zawsze dobierane są w zależności od potrzeb, wymagań i możliwości zamawiającego.

        Zapraszamy Państwa do współpracy ze Stowarzyszeniem Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie „RESCUE TEAM”

 Razem będziemy w stanie zrealizować każde przedsięwzięcie, które może przyczynić się do szerzenia wiedzy z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy, a tym samym do poprawy bezpieczeństwa nas wszystkich.