Dołącz do RESCUE TEAM

Witaj przyszły Wolontariuszu ! 

Skoro jesteś na tej zakładce to zapewne chcesz uzyskać informacje jak zostać naszym WOLONTARIUSZEM. Zanim wypełnisz naszą ankietę zapoznaj się z poniższymi wiadomościami.

Przede wszystkim musisz wiedzieć i zdać sobie sprawę z tego co to jest Wolontariat/Wolontariusz oraz że Wolontariat to nie Sztab a ludzie ! To ludzie tworzą organizację której celem jest zintegrowanie osób mających wspólne zainteresowanie, hobby – w tym wypadku jest to chęć zdobywania wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, dalszy rozwój w stronę ratownictwa, medycyny czy też innych kierunków medycznych. Jest wiele dostępnych organizacji szukających Wolontariuszy – my mamy szczególny cel. 

… Nasze Stowarzyszenie jest jedyną organizacją medyczną tak prężnie rozwijającą się na terenie miasta i powiatu Częstochowskiego ! … 

• A zatem czym jest Wolontariat?

Jest to świadoma, dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca po za więzi rodzinno-przyjacielsko-koleżeńskie.

• Kto może być Wolontariuszem?

Jest to każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, insytucji lub osób indywidualnych wykraczając po za więzi koleżeńsko-rodzinne.

• Kim jest Wolontariusz Ratownik?

Jest to osoba która posiada szkolenia z zakresu pierwszej pomocy a na pewno musi byś przeszkolony, jego praca wymaga zaangażowania, jest pasją, przynosi satysfakcje z pomagania innym.

1. W jaki sposób Wolontariusz może angażować się:

a) uczestniczyć w zabezpieczeniach medycznych;

b) uczestniczyć w pokazach, szkoleniach;

c) uczestniczyć podczas promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej;

d) uczestniczyć podczas wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych, eventach Stowarzyszenia;

e) pomagać przy realizacji wielu projektów oraz pozyskiwaniu funduszy, sponsorów;

f) pomagać przy akcjach okolicznościowych organizowanych przez Stowarzyszenie lub innych zaprzyjaźnionych Stowarzyszeniach w ramach partnerstwa;

g) pomoc przy projektach graficznych, usługach sieciowych związanych z prowadzeniem strony www czy też fb;

h) organizowanie wielu happeningów;

i) realizowanie swoich pomysłów związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia;

2. Cechy, umiejętności i uprawnienia Wolontariusza:

a) musisz posiadać min. 16 lat;

b) mile widziane kursy, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i wolontariatu (np. ratownik wodny, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, uprawnienia krótkofalarskie, uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, kurs wolontariatu);

c) mile widziane wykształcenie medyczne (ratownik medyczny, lekarz, pielęgniarka/pielęgniarz, studenci kierunków medycznych);

d) umiejętność rozmowy i pracy z ludźmi;

e) wykazywać się emaptyczością, odpowiedzialnością, asertywnością;

 

3. Przygotowanie Wolontariusza do pracy:

Nasze Stowarzyszenie każdego nowego Wolontariusza bez względu na ukończone kursy i wiedzę szkoli wg. własnej potrzeby aby zakres wiedzy i umiejętności był wystarczający do współpracy z innymi ratownikami, stad też są to szkolenia odbiegające od normalnych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy.

4. Przewidziane wsparcie dla Wolontariusza:

Nasza organizacja posiada koordynatora ds. wolontariatu który to jest odpowiedzialny za kontakt z Tobą oraz rozwiązywanie Twoich problemów.

Teraz możesz wypełnić naszą ankietę. Pamiętaj: po wypełnieniu ankiety w ciągu 14 dni zostaniesz zaproszony na ustalone zebranie informacyjno-rekrutacyjne na którym się dowiesz więcej informacji na temat Stowarzyszenia, Wolontariatu. 

 

Ankieta rekrutacyjna WOLONTARIUSZA