Już jutro 24.04.2016r. o godzinie 12:00 rusza III. Bieg Uliczny „Z Siódemką na 7-kę” na placu Orląt Lwowskich (ul. Iłłakowiczówny) organizowanym przez Gimnazjum nr. 7 w Częstochowie.
Jak w ubiegłym roku, tak i w tym nasze Stowarzyszenie zostało poproszone o wsparcie medyczne biegu.

1. Bieg jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, osób zrzeszonych w klubach sportowych, jak i amatorów. Limit uczestników w biegu głównym wynosi 250 osób, a w biegu rekreacyjnym „Z mistrzem” 250 osób.
2. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w
dniu biegu 24.04.2016 r.
3. Do startu w biegu głównym dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 13-ty rok życia
4. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na uczestnictwo w biegu (podpisanie oświadczenia w biurze zawodów przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych po przedstawieniu dokumentu tożsamości. Istnieje możliwość pobrania wzoru zgody ze strony www.gim7.ids.czest.pl).
5. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu lub w przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisują rodzice lub prawni opiekunowie (zawodnicy są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności uczestnictwa w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność). Organizator nie ubezpiecza uczestników. Uczestnicy mogą się ubezpieczyć we własnym zakresie.
6. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
7. Pomiar czasu elektroniczny -prowadzony będzie przy użyciu profesjonalnego sprzętu do pomiaru czasu. Numer powinien być prawidłowo zamocowany agrafkami z przodu na koszulce. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją.
8. Bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować
szczególną ostrożność i stosować się do poleceń organizatorów, Policji i służb porządkowych.
9. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
10. Wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronach
www.gim7.ids.czest.pl
11. Zawodnicy lub w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub prawni opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
12. W ramach pakietu startowego uczestnicy otrzymują numer startowy wraz z agrafkami,
wodę mineralną, słodycze, ciepły posiłek oraz w zależności od funduszy drobne, pamiątkowe upominki

plakat Z Siódemką na 7-kę